Syringomyelie Patienten Vereniging

De SPV doet haar uiterste best om de leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de leden een klacht kunnen indienen bij de SPV en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

·      Schriftelijk: Syringomyelie Patiënten Vereniging, Wildenborch 109, 2261 XM   Leidschendam

·      Per e-mail: klachten@syringo-chiari.info De email zal dan verstuurd worden naar de voorzitter en secretaris van de vereniging.

·      Klachten die geplaatst worden op het forum van de vereniging zullen daarvan worden verwijderd en niet worden behandeld.

Registratie:
Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap.
De volgende gegevens worden genoteerd:

• De datum waarop de klacht binnenkomt

• De wijze waarop de klacht binnen komt (schriftelijk, telefonisch, per e-mail).
• Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer het SPV lid
• Type klacht.
• Omschrijving van de actie die SPV onderneemt naar aanleiding van de klacht.
• Naam van het SPV bestuurslid /-leden die de klacht behandelt / behandelen.
• Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt het lid hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

De binnengekomen klachten worden door de SPV gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de SPV te verbeteren.